A�SKENDERUN MAAzAZALARIMIZDA

ViSCOELASTiK YATAKLARDA NET %20 iNDiRiM

Yatak ve uyku konforunda uzay teknolojisi

A?rA?nlerimizde kullanA�lan viskoelastik malzeme, sA�radan bir destek malzemesi deAYil; ilk olarak NASA tarafA�ndan astronotlarA�n uzay yolculuklarA� sA�rasA�nda maruz kaldA�AYA� basA�ncA� indirgemek iA�in keAYfedilmiAY bir A?rA?ndA?r. DiAYer A?retimlerden farklA� olarak aA�A�k hA?creli yapA�sA�yla vA?cut A�sA�sA� ve basA�ncA�na duyarlA� bu malzemenin yataklarda kullanA�mA�yla yataAYA�n vA?cudunuzun A�zelliklerine gA�re tepki vermesi saAYlanA�r. Uyku esnasA�nda yataAYA�n vA?cuda uyguladA�AYA� karAYA� basA�ncA� engelleyen akA�llA� hafA�za hA?creleri barA�ndA�rdA�AYA� iA�in bu malzemenin kullanA�ldA�AYA� yataklar AKILLI YATAK olarak adlandA�rA�lA�r.

a�? A�skenderun Prime Mall AVM : 0326 619 21 81
a�? A�skenderunA� ParkForbes AVMA�: 0326 502 29 30

solo

a�? A�skenderun Prime Mall AVM : 0326 619 21 81
a�? A�skenderunA�ParkForbes AVMA�: 0326 502 29 30

dynamicbalance

a�? A�skenderun  Prime Mall AVM : 0326 619 21 81
a�? A�skenderunA� ParkForbes AVMA�: 0326 502 29 30

cool-theraphy

a�? A�skenderun Prime Mall AVM : 0326 619 21 81
a�? A�skenderunA�ParkForbes AVMA�: 0326 502 29 30

primejell

a�?a�? A�skenderun Prime Mall AVM : 0326 619 21 81
a�? A�skenderunA�ParkForbes AVMA�: 0326 502 29 30

sevenz

a�? A�skenderun Prime Mall AVM : 0326 619 21 81
a�? A�skenderunA� ParkForbes AVMA�: 0326 502 29 30

Comments are closed